• Globalizacja i demokracja: przyjaciele czy wrogowie?

    By on Nov. 2, 2013

    Globalizacja stała się tak nadużywanym i błędnie interpretowanym słowem w naszym współczesnym słowniku, że osiąga to już znamiona znęcania się. Niemniej jednak wpływ, jaki globalizacja ma na społeczeństwo oraz na całą wspólnotę międzynarodową jest czymś, o czym się jeszcze przekonamy.