• Uniwersytet Londyński mówi „nie” studentom spoza UE

    By on Sept. 5, 2012
    W 2011 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ograniczyło liczbę studentów pochodzących spoza Unii Europejskiej do 25%. W bieżącym roku, 29 sierpnia, UK Border Agency ogłosiło, że London Metropolitan University, stracił prawo do autoryzowania studenckich wiz. Mamy tu do czynienia z ostatnim posunięciem brytyjskiego rządu ku ograniczeniu ilości studiujących w Wielkiej Brytanii studentów spoza UE.