• Café debate brought political opponents together

  By on March 30, 2009
  Another informal public debate organised by cafebabel Praha local team is over, so we would like to present a brief summary here for those of you could not come. The topic was Do we need to deepen the European integration? and as the guest speakers Mr. Richard Falbr, MEP, and Mr. Jan Zahradil, MEP, have come.
 • U šálku kávy našli politici společnou řeč

  By on March 30, 2009
  Další neformální veřejná debata organizovaná cafebabel Praha proběhla v Café Therapy a pro ty z vás, kteří se nemohli zúčastnit, přinášíme tady stručné shrnutí. Téma znělo Do we need to deepen the European integration? a jako hlavní řečníci se zúčastnili poslanci Evropského parlamentu Richard Falbr a Jan Zahradil.
 • Change concerning the debate tomorrow

  By on March 19, 2009
  Dear all, because of the time shifts within the conference of Czech Social Democratic Party one change has to be made concerning our debate. Instead of Mr. Jiri Havel the Czech Social Democratic Party will be represented by Mr. Richard Falbr, MEP and candidate for European elections. Thank you for your understanding.
 • Změna v personálním obsazení páteční debaty

  By on March 19, 2009
  Vážení, vzhledem k časovým přesunům v rámci sjezdu ČSSD došlo k jedné personální změně v personálním obsazení naší debaty. Místo pana Jiřího Havla se zúčastní pan Richard Falbr, poslanec Evropského parlamentu a kandidát ČSSD pro evropské volby. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou!
 • jiri havel on European integration

  By on March 16, 2009
  The answer to that question will be searched during another cafe debate organised by our local team. The event will take place at Cafe Therapy (Skolska 30, Prague 1) and will be held in English.
 • Je potřeba prohlubovat evropskou integraci?

  By on March 16, 2009
  Na zmíněnou otázku se budou snažit najít odpověď účastníci neformální veřejné debaty, kterou pořádá naše redakce v pátek 20. března od 16.00 hodin v Café Therapy (Školská 30, Praha 1).
 • Europe has to be aware of protectionism

  By on Feb. 24, 2009

  One Czech proverb says that in need, you recognize who is your friend. And it seems true – the power of friendship and any other relationships is best proved by the means of crisis. In that moment you can see, whether your partner means it seriously, whether the basis of cooperation is not weak and whether the relationship is able survive in future.

 • Evropou obchází strašidlo protekcionismu

  By on Feb. 24, 2009
  Jedno české přísloví praví, že v nouzi poznáš přítele. A zdá se, že je to pravda - ve skutečnosti vždy sílu přátelství nebo jakéhokoli jiného vztahu nejlépe prověří krize. Tehdy se ukáže, zda to ten druhý (nebo ti ostatní) myslí vážně, zda ten vztah nemá vratké základy, a zda tedy má vůbec budoucnost.
 • Praha babelbloguje

  By on Jan. 18, 2009
  Pražská redakce evropského magazínu cafebabel.com patří mezi šest nejstarších lokálních týmů tohoto prvního skutečně evropského média. Vždy jsme se aktivně zapojovali do celoevropských debatních projektů cafebabel.com a když byly spuštěny blogy jednotlivých týmů cafebabel.com (babelblogy), bylo nám jasné, že se co nejdříve také připojíme.