• ljubljana switches to green

  By on April 30, 2011
  Environmental changes are present in almost every conversation you can hear on the street, in the office etc., and we must keep in mind that these changes play a very important role in our everyday lives. However how big this role is, is yet to be revealed. Ljubljana is without a doubt a beautiful city that brings diversity into an otherwise sleepy country.
 • Preklopimo na zeleno!

  By on April 30, 2011
  Podnebne spremembe so dandanes že teme vsakega pogovora in tudi če nočemo igrajo vedno pomembnejšo vlogo v našem vsakodnevnem življenju. Kako velika je ta vloga pa se verjetno še sami prav dobro ne zavedamo. Ljubljana je prav gotovo lepo mesto, ki na vsakem koraku ponuja nekaj za vsakogar in za vsak okus. Ne morem pa trditi, da je mesto najbolj ekološko osveščeno.
 • The United States of Europe debate

  By on Jan. 15, 2011
  Erasmus exchanges are fun, we all know that much. They’re also pretty much as diverse as the range of participants.
 • Debata o Združenih državah Evrope

  By on Jan. 15, 2011
  Praktično vse Erasmus izmenjave druži dejstvo, da so zabavne. Druži jih verjetno tudi dejstvo, so si tako različne, kot so si različni sodelujoči študentje.
 • slovenians in brussels

  By on Dec. 28, 2010
  For the last six months the privilege of (EU) presidency has been in the hands of Belgium, or officially the Kingdom of Belgium. It is during that time that we visited this country, which represents the heart of everything “EU” as part of a group of knowledge thirsty postgraduate students of various social sciences from the University of Ljubljana.
 • Slovenci v Bruslju

  By on Dec. 28, 2010
  Zadnjih 6 mesecev je privilegij predsedovanja Evropski uniji (EU) pripadal Belgiji, ki je uradno bolje poznana kot Kraljevina Belgija. In v tem času smo obiskali to državo, ki je že dolgo sinonim za vse, kar predstavlja EU, kot del skupine vedoželjnih podiplomskih študentov iz raznih smeri na Fakulteti za družbene vede. V Bruselj smo prispeli z visokimi pričakovanji.
 • Slovenia gets thinking: man's attitude to animal

  By on Dec. 9, 2010
  'Man – animal to man' was a two-day project in Ljubljana on 29 and 30 November 2010, organised and run by the student association of culture studies, Kult.co. A series of lectures, art and theatre workshops, film screenings and debates were all dedicated to investigating man's attitude to animal. Extract from cafebabel.com Ljubljana city blog
 • SLOVENIA DEBATE: Man - animal to man

  By on Dec. 8, 2010
  If we think about it, many of the we use in everyday speech involve animals or specific animal species (e.g. rodents, reptiles, insects, etc.). This brings up a lot of questions. What is the symbolism behind these animals? Which human characteristics do we attribute to particular animals in metaphors, fables, cartoons and films?
 • Človek človeku žival

  By on Dec. 8, 2010
  Če pomislimo, za žaljivke pogosto uporabljamo prav živali in prav določen živalske vrste (npr. glodavce, plazilce, žuželke ipd.). Na tem mestu se odpira ogromno vprašanj. Kakšna je simbolika teh živali? Katere človeške karakteristike pripisujemo določenim živalim v metaforah, basnih, risankah in filmih?