• Amsterdamse Wallen zonder vrouwen maar met kleren?

  By on Feb. 27, 2008
  Lallende jongeren, slenterende mannen en de geur van wiet en hasj. De vrouwen bij de rode lichten en de coffeeshops in de Amsterdamse Rosse buurt trekken veel bekijks. Jaarlijks komen er zo’n tien miljoen toeristen naar Amsterdam, mede door de Wallen. Maar voor hoe lang nog?
 • Red Light district Amsterdam 

  By on Feb. 21, 2008
  Jabbering youth, strolling men and the smell of weed and hash; the women behind windows and the coffee shops in Amsterdam’s Red Light district attract a lot of visitors. Each year, over ten million tourists visit Amsterdam, also to stroll around the Red Light district. But for how long?
 • Hulp voor besluiteloze kiezers

  By on Feb. 12, 2008
  Voor wie zou jij stemmen in de Amerikaanse voorverkiezingen? Kun je, net als veel Amerikanen, niet kiezen? Het Kieskompas USA kan helpen. Door Thamar Zijlstra Mike Huckabee, John McCain, Hillary Clinton of toch Barack Obama? De strijd om het Republikeinse en Democratische kandidaatschap is nog niet beslist. Het Kieskompas USA wil de besluiteloze kiezer helpen bij het maken van een keuze.
 • Us elections: Help for undecided voters

  By on Feb. 12, 2008
  Who would you vote for in the American primaries? Are you like many Americans undecided? The Electoral Compass USA may help you in making up your mind. By Thamar Zijlstra Mike Huckabee, John McCain, Hillary Clinton or rather Barack Obama? The battle for the political leadership of the Republican and Democratic party is still undecided.
 • Het fata morgana van Carnaval

  By on Feb. 7, 2008
  Tijdens Carnaval worden zelfs de meest heikele themas op de hak genomen. Dit jaar waren dat Geert Wilders en de Polen. Christiaan betoogt dat dit een louterend effect kan hebben.
 • mirage of Dutch Carnaval

  By on Feb. 7, 2008
  During Carnival even the most sensitive subjects are ridiculed. This year right-wing politician Geert Wilders and the influx of Poles are objects of scorn. Christiaan argues that this can have a purifying effect.