• Co kryją kręte wnętrzności Europy?

  By on Oct. 28, 2014

  Europejski Trybunał Praw Człowieka to instancja, do której może się zgłosić każdy obywatel UE bez przedstawicielstwa prawnika czy wnoszenia opłaty. Możliwość ta jest wielką zaletą ustroju demokratycznego, jednak cierpi na niewydolność ze względu na 60 000 zgłoszeń rocznie. Postanowiłem sprawdzić, kim są petenci i natknąłem się na kilka naprawdę ciekawych przypadków.

 • Wiosna 2014: Co nowego w Cafebabel?

  By on May 26, 2014

  Na wiosnę wybudzamy się z letargu! Przegląd najważniejszych wydarzeń i partnerstw, w które angażuje się Cafebabel tej wiosny.

 • Strasburg: krawiec w „mieście garniturów"

  By on May 12, 2014

  Pod­czas od­by­wa­ją­cych się co mie­siąc sesji Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Stras­burg ob­le­ga­ny jest przez armię par­la­men­ta­rzy­stów, asy­sten­tów, do­rad­ców oraz wszel­kie­go ro­dza­ju biu­ro­kra­tów. Staje się wtedy „Mia­stem gar­ni­tu­rów". Jed­nak na­le­ży pa­mię­tać, że gar­ni­tu­ry nie rosną na drze­wach.