Πρόκριση στο διακρατικό πρόγραμμα Actors of Urban Change

Article published on April 9, 2014
Article published on April 9, 2014

Aνάμεσα σε 127 προτάσεις από 35 χώρες, o συνεργατικός σχηματισμός PLACE IDENTITY GR- CLUSTERS, σε συνεργασία με την εταιρία design theSwitch και το γραφείο δικτύωσης με ομάδες πολιτών ‘ΣυνΑθηνά’ του Δήμου Αθηναίων προκρίθηκε στον τελικό του προγράμματος ‘Actors of Urban Change’ του Ιδρύματος Bosch.

Ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα ταξίδεψε στο Βερολίνο 8-13 Δεκεμβρίου 2013 για απόκτηση τεχνογνωσίας και περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας, σε συνεργασία με αντίστοιχες ομάδες από άλλες 12 πόλεις.

H δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 10-13 Απριλίου με τη συμμετοχή των προκριθέντων 10 ομάδων από όλη την Ευρώπη.  Το τριήμερο περιλαμβάνει συνεδρίες εργασίας στο Ιmpact Hub Athens, δικτύωση, ενημέρωση και επίσκεψη έργων και φορέων που ασχολούνται με συμμετοχικά έργα αστικής αναγέννησης στην Αθήνα.

Δείτε το Δελτίο Τύπου της διεθνούς συνάντησης στην Αθήνα: AUC Athens PressReleaseGR

To πρόγραμμα Actors of Urban Change θα υποστηρίξει με εκπαιδευτικά προγράμματα, διεθνείς ανταλλαγές και συμβολικό χρηματικό ποσό, ιδέες για την αστική αναγέννηση με πολιτιστικό χαρακτήρα που υλοποιούνται μέσα από συνέργεια ΜΚΟ – Ο.Ε – και δημόσιου φορέα.

H πρόταση που προκρίθηκε έχει τίτλο ‘Athens Urban Agora: Reviving Varvakeios Square” αφορά στην ανάπτυξη μιας πρότυπης διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανάπλαση της Πλατείας Βαρβακείου. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τοπικά έργα κοινής ωφέλειας και η ανάδειξη ενός αναξιοποίητου δημόσιου χώρου μέσα από διατομεακή συνεργασία δημόσιων-ιδιωτικών φορέων και ομάδων πολιτών και μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες.

Περισσότερα στο placeidentity.gr